CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA -  SENSORIAL SURPRISE DE SAIGOLA
EXPOSICIÓN / EVENTO

P. PERROS VENCIDOS

 CALIFICACIÓN

P. ADIC.

P. TOT.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA 0 EXC 1 1 1
 XI CONCURSO SARIÑENA  5  EXC 3

1

6
      TOTAL  7