CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - GRETA GARBO DA COSTA DE DEXO
EXPOSICIÓN / EVENTO

P. PERROS VENCIDOS

 CALIFICACIÓN

P. ADIC.

P. TOT.

II XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO 0 EXC 4º 1 1
        1