CAMPEONATO MACHOS ESPAÑA - ELFO DA COSTA DE DEXO
EXPOSICIÓN / EVENTO

P. PERROS VENCIDOS

 CALIFICACIÓN

P. ADIC.

P. TOT.

II XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO 3 BOS 7 10
        10