CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - CH. NEREA DE GASPALLEIRA
EXPOSICIÓN / EVENTO

P. PERROS VENCIDOS

 CALIFICACIÓN

P. ADIC.

P. TOT.

II XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO 9 BIS - MEJOR MOVIMIENTO 9 18
        18