CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - JCH. XEITOSA DE GASPALLEIRA
EXPOSICIÓN / EVENTO

P. PERROS VENCIDOS

 CALIFICACIÓN

P. ADIC.

P. TOT.

II XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO 2 EXC 3º 1 3
        3