CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - THUNDRITA DE GASPALLEIRA
EXPOSICIÓN / EVENTO

P. PERROS VENCIDOS

 CALIFICACIÓN

P. ADIC.

P. TOT.

II XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO 3 EXC 2º 1 4
        4