CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - VANEVANE DE MORALET
EXPOSICIÓN / EVENTO

P. PERROS VENCIDOS

 CALIFICACIÓN

P. ADIC.

P. TOT.

XXXVII MONOGRAFICA 0 EXC 6º 1 1
 II XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO  0  EXC 5º
        2